Test

Bảng 1

                   
CAO THỦ
CHỐT SỐ
duongnguyen123
duongnguyen12330 điểm

ĐỀ:

Độ Lê xuân độ
hoanhon3626 điểm

ĐỀ:

duc72
duc7226 điểm

ĐỀ:

Pham Sy chinh
563625 điểm

ĐỀ:

Mai Nguyễn
MaiNguyen7525 điểm

ĐỀ:

Quang Nguyễn
HAMILTON23 điểm

ĐỀ:

Tien Ngo
XUANLAIVE23 điểm

ĐỀ:

Tố Bão
Baoto20 điểm

ĐỀ:

khongbiet6
khongbiet620 điểm

ĐỀ:

Quân Trần manh
manhquan45619 điểm

ĐỀ:


Bảng 3
                   
CAO THỦ
CHỐT SỐ
duongnguyen123
duongnguyen12330 điểm

ĐỀ:

Độ Lê xuân độ
hoanhon3626 điểm

ĐỀ:

duc72
duc7226 điểm

ĐỀ:

Pham Sy chinh
563625 điểm

ĐỀ:

Mai Nguyễn
MaiNguyen7525 điểm

ĐỀ:

Quang Nguyễn
HAMILTON23 điểm

ĐỀ:

Tien Ngo
XUANLAIVE23 điểm

ĐỀ:

Tố Bão
Baoto20 điểm

ĐỀ:

khongbiet6
khongbiet620 điểm

ĐỀ:

Quân Trần manh
manhquan45619 điểm

ĐỀ:

Đang tải...